Crohnova bolest ima širok spektar simptoma i komplikacija, te je stoga potrebno pažljivo i individualno prilagođeno liječenje. Akutni napadi se obično liječe steroidnim lijekovima. Ako je zahvaćeno debelo crijevo dodatno se daje 5-aminosalicilna kiselina. Ukoliko postoji infekcija amebom u terapiju se uvode amebicidi. Izvanredna dopuna u terapiji je tzv. “astronautska hrana” – elementarna dijeta koja je kompletno apsorbira u gornjem dijelu crijeva ili infuzija hranjivih tvari. Na kraju ukoliko se svim ovim lijekovima bolest ne može staviti pod kontrolu daje se imunosupresiv, koji potiskuje aktivnost imunog sistema.

U slučaju kada niti jedno navedeno liječenje nije uspješno, ili je došlo do razvoja komplikacija (suženje ili začepljenje crijeva) neophodno je operativno liječenje. Operacija može dovesti do dugotrajnog povlačenja ili potpunog nestanka simptoma. O operaciji treba razmišljati i kada postoje fistule, dok se apscesi uvijek liječe hirurški. Ali i nakon operacije treba obavljati redovite kontrole kako bi se eventualne komplikacije što ranije uočile.

Medikacija se uvijek provodi dugotrajno, lijekovi se moraju uzimati i nakon smirivanja simptoma. Nuspojave kao što su glavobolja, želučane tegobe, mučnina, anemija i gubitak kose su rijetke i obično nestaju prekidom uzimanja lijekova.

Psihoterapija može pomoći u sprečavanju nastupa napada bolesti u slučajevima emocionalne napetosti.

Liječenje ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti imaju neke zajedničke temelje. Početno liječenje prvenstveno je medikamentno, a temelji tog liječenja su slični. Hirurški pristup je rezervisan za specifične komplikacije i bolest koja ne reaguje na medikamentno liječenje. Postoje određene, važne razlike između liječenja ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti s obzirom da odgovor na medikamentnu terapiju može biti različit, kao i komplikacije, te prognoza nakon hirurške terapije nije ista.
Udruženje građana oboljelih od Morbus Crohn i ulceroznog kolitisa Bosne i Hercegovine

Himzarina 6, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 33 200 707
Mobitel: +387 61 243 511
Email: ugcumc@ugcumc.ba

3389002208459441

UniCredit Bank d.d.