# SPONZORI
Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog kolitisa Bosne i Hercegovine, osnovano 25. 03. 2002. godine, danas broji više od 1300 članova na području cijele države. Udruženje daje podršku oboljelim od pomenutih bolesti, angažujući se na poboljšanju zdravstvenog stanja, te socijalnog i pravnog statusa pacijenata. Osim toga provodi aktivnosti na upoznavanju šire javnosti sa samim bolestima i problemima sa kojima se susreću oboljeli.

Zadaci Udruženja su, između ostalog, direktno savjetovanje i podrška oboljelim, posredovanje u kontaktu s ljekarima, pružanje pomoći kod problema sa zdravstvenim osiguranjem, nabavka lijekova, formiranje grupa za samopomoć omladine i njihovih roditelja.

Udruženje takođe organizuje skupove stručnog karaktera za oboljele i njihove porodice, ljekare i medicinsko osoblje, u cilju poboljšanja tretmana oboljelih osoba. Rad Udruženja najbolje je pratiti kroz konkretne aktivnosti, stoga na ovoj stranici predstavljamo UG CUMC kroz kratki vremeplov od njegovog osnivanja pa do današnjeg dana, listom najznačajnijih aktivnosti.


BOLEST NIJE KRAJ


Kada bolest teška dođe, svuda tama je,
Kada misliš da će oko izgubiti sav sjaj,
Ne gledaj u sebe, slabost svoga tijela,
Uvijek gledaj svjetlo, tunel ima kraj.

Kada u oluju tešku upadneš života,
Oko tebe tada plove oblaci straha,
Spremno kreni dalje, nikad ne odustani,
Sunce uvijek tu je, sija iznad oblaka.

Ljubav uvijek može nadu da ti da,
Kreni hrabro naprijed iz svog kreveta.
Pruži nekom ruku i shvatićeš sam
Da to je početak,
Bolest nije kraj,
Bolest nije kraj...

[ Saša Ristić | Nermin Puškar | Mahir Sarihodžić ]


Sada već davne 2005. godine, Udruženje je zahvaljujući svesrdnoj pomoći dobrih ljudi, poznatih lica iz javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, poznatih i mnogo šire, uspjelo da skrene pažnju javnosti na probleme koje imaju oboljeli od ovih teških bolesti, ali i da poruči svojim članovima, štićenicima, da "Bolest nije kraj..." i da se život mora nastaviti, spremno i odlučno.

Upravo ovom muzičkom numerom, "Bolest nije kraj...", podršku su nam pružili: Boris Režak, Deen, Hamza Ražnatović, Dragana Glumac, Al' Dino, Amel Ćurić, Enver Lugavić, Suana Muhibić, Jelena Milušić, Almas Smajlović, Nedžad Medržanović ("Konvoj"), Sabahudin Kurt, Aida Jašarević i Dalal Midhat ("Erato"), Mladen Vojičić-Tifa, Irina Kapetanović, Igor Vukojević, Ljiljana Galić-Lily, Nermin Puškar, Alma Čardžić, Igor i Ser Jean ("Crvno vino"), Davor Ebner, Halid Bešlić, Marijan Beneš, Almir Murtezić, Nedžad Fazlija, Jasna Žalica, Abdulkerim Mirković, Nenad Marković, Zdravko Grebo, Emina Muftić, Mirza Tanović, Duška Jurišić, Izudin Bajrović, Dino Belan, Tinka Milinović, Faruk Čaluk, Saša Ristić, Mirsad Ibrić, Neira Ibrić, Elvis J. Kurtovich, Ivan Vrhunc-Čapa, Emir Granov, Alma Dautbegović, Enis Bešlagić, Arduana Kurić, Emela Burdžović, Savo Vlaški, Josip Katalnski, Stjepan Kljuić, Leila Livnjak, Meša Vatrić, Boris Cigler, Mario Drmać, Dejan Radović, Sanja Bagarić, Almira Huseinović, Jasna Diklić, Milan Pavlović, Aleksanda Seksan, Nermin Tulić, Danijela Vinš, Vanja Semić Gordana Topić, Shanon Fox, Željko ŠkarićPancho, Mladen Jeličić-Troka,...
# UG CUMC
Udruženje građana oboljelih od Morbus Crohn i ulceroznog kolitisa Bosne i Hercegovine

Himzarina 6, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 33 200 707
Mobitel: +387 61 243 511
Email: ugcumc@ugcumc.ba

3389002208459441

UniCredit Bank d.d.
# FACEBOOK