# TREBA ZNATI...
Upala...je patološki proces koji karakterišu povišena temperatura, otok, crvenilo i povećana osjetljivost. Može zahvatiti bilo koje tkivo.
UVOD
Kako dolasku kod ljekara predhodi pojava nekih znakova bolesti to pregled počinje uzimanjem osnovnih podataka, a posebno detaljno o dužini trajanja, učestalosti i kvaliteti pojedinih znakova (simptoma).